INSTALACIONS

L’experiència en més de 400 instal•lacions per tot el territori nacional avalen el profund coneixement del sistemes per a l’automatització de processos de manipulació i transport de matèries primeres sòlides. Els Nostres clients, entre els quals es troben des de les més importants multinacionals fins les petites i mitjanes empreses d’àmbit nacional, són la nostra millor carta de presentació i dona una idea de la versatilitat dels nostres productes i serveis. Ens adaptem a vostè, aconseguint en cada cas oferir una solució feta a mida exacta de les necessitats de cada empresa.
Solivir ofereix als seus clientes totes les fases d’implementació d’un projecte: l’enginyeria, la producció de sitges tant d’alumini com d’acer inoxidable i acer al carbó, maquinaria especialitzada per el tractament de sòlids, el muntatge, la posta en marxa, l’assistència i el servei post-venda.

Solivir s’encarrega de tot el procés:

  • L’estudi i assessorament de les necessitats del client
  • La valoració i pressuposts del projecte
  • La confecció dels planols d’implantació
  • La creació dels esquemes de procés
  • La fabricació de les màquines i sitges necessàries
  • El transport fins les instal•lacions del client
  • La instal•lació i la supervisió de tot el projecte
  • El manteniment de la instal•lació
  • El servei post-venda i recanvis