MEDI AMBIENT

En les instal•lacions industrials de Solivir es porten a terme una sèrie de mesures per a contribuir a la salut del medi ambient.

La nostra empresa es conscient de l’impacte ecològic que suposa la proliferació de plantes industrials destinades a la transformació, mescla i emmagatzematge de qualsevol tipus de producte.

Solivir a més de potenciar l’eficàcia i la qualitat en les seves instal•lacions garanteix la presencia de mecanismes que contribueixen al sosteniment de l’entorn. Entre aquestes mesures ecològiques estan la reducció de la contaminació externa mitjançant la disminució de consums energètics i l’eliminació del residus, així com la reducció de l’espai d’emmagatzematge mitjançant el reciclatge d’alguns materials sobrants.

A la vegada, Solivir compleix amb totes les normatives actuals d’emissions de partícules al medi ambient.